JATS Member List
List of Directors
Title Name University
Location
Society President Yutaka Okita Kobe
Society Vice President Kohei Yokoi Nagoya
Congress President Hirokuni Arai Tokyo
Congress President-Elect Hiroshi Date Kyoto
Congress Vice President Akihiko Usui Nagoya
Director Masayuki Chida Tochigi
Director Shunsuke Endo Tochigi
Director Norihiko Ikeda Tokyo
Director Takeshi Nagayasu Nagasaki
Director Shoji Natsugoe Kagoshima
Director Hitoshi Ogino Tokyo
Director Minoru Ono Tokyo
Director Yoshikatsu Saiki Sendai
Director Kisaburou Sakamoto Shizuoka
Director Yoshiki Sawa Osaka
Director Hideyuki Shimizu Tokyo
Director Kazuo Tanemoto Okayama
Director Akira Tangoku Tokushima
Director Hitoshi Yaku Kyoto
Director Ichiro Yoshino Chiba
Inspector Kiyoyuki Eishi Nagasaki
Inspector Kazuhiro Hashimoto Tokyo
Inspector Yoshiro Matsui Sapporo