JATS Member List
List of Directors
Title Name University
Location
Society President Yutaka Okita Kobe
Society Vice President Kohei Yokoi Nagoya
Congress President Yoshiro Matsui Sapporo
Congress President-Elect Hirokuni Arai Tokyo
Congress Vice President Hiroshi Date Kyoto
Director Shunsuke Endo Tochigi
Director Norihiko Ikeda Tokyo
Director Munetaka Masuda Yokohama
Director Takeshi Nagayasu Nagasaki
Director Jun Nakajima Tokyo
Director Shoji Natsugoe Kagoshima
Director Hitoshi Ogino Tokyo
Director Minoru Ono Tokyo
Director Yoshikatsu Saiki Sendai
Director Hideyuki Shimizu Tokyo
Director Kazuo Tanemoto Okayama
Director Akira Tangoku Tokushima
Director Akihiko Usui Nagoya
Director Hitoshi Yaku Kyoto
Director Ichiro Yoshino Chiba
Inspector Kiyoyuki Eishi Nagasaki
Inspector Kazuhiro Hashimoto Tokyo
Inspector Meinoshin Okumura Osaka