JATS Member List
List of Directors
Title Name University
Location
President Yutaka Okita Kobe
Vice President Kohei Yokoi Nagoya
Congress President Shinichiro Miyoshi Okayama
Congress President-Elect Yoshiro Matsui Sapporo
Director Hirokuni Arai Tokyo
Director Norihiko Ikeda Tokyo
Director Akihiko Usui Nagoya
Director Kiyoyuki Eishi Nagasaki
Director Meinoshin Okumura Osaka
Director Soji Ozawa Kanagawa
Director Yoshikatsu Saiki Sendai
Director Kisaburo Sakamoto Shizuoka
Director Akira Tangoku Tokushima
Director Jun Nakajima Tokyo
Director Kazuhiro Hashimoto Tokyo
Director Seiki Hasegawa Hyogo
Director Munetaka Masuda Yokohama
Director Hitoshi Yaku Kyoto
Inspector Koichi Kaneko Saitama
Inspector Ryuzo Sakata Kyoto
Inspector Hiroshi Date Kyoto
Secretary General Junnich Soh Okayama